Писмен въпрос E-1450/10, зададен от Roberta Angelilli (PPE) на Комисията. Възможности за отпускане на средства за откриване на училище за изработване на бижута, предназначено за подрастващи лица с психични разстройства