Дело T-413/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 13 април 2011 г. — Socitrel/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Решение на Комисията за налагане на глоба — Банкова гаранция — Молба за спиране на изпълнението — Финансова вреда — Липса на извънредни обстоятелства — Липса на неотложност)