Писмен въпрос E-0839/10, зададен от Marianne Thyssen (PPE) на Комисията. Вътрешен пазар и надзор над конкуренцията