Писмен въпрос E-009146/11 Corina Creţu (S&D) до Комисията. Запазване на демократичните отношения между държавите на ЕС