Писмен въпрос E-004512/11 Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията. Неефективност на ветрозащитните прегради в пристанището на Аликанте — лошо използване на средствата на ЕФPP