Писмен въпрос E-001196/11 Chris Davies (ALDE) до Комисията. Използване на забранени пестициди