Писмен въпрос E-1979/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Шумовото замърсяване