Писмен въпрос E-009917/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Гарантиране на търговските сделки