Регламент за изпълнение (ЕС) № 796/2011 на Комисията от 8 август 2011 година за изменение за сто петдесет и пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда