Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 týkající se přezkumu prohlášení o finančních zájmech kandidáta na komisaře (výklad odst. 1 písm. a) přílohy XVI jednacího řádu) (2015/2047(REG))