Komission asetus (EU) 2020/1419, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse askorbiinihapon (E 300) ja sitruunahapon (E 330) käytöstä jatkojalostukseen tarkoitettujen valkoisten kasvisten pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)