Писмен въпрос E-3166/10, зададен от Ramon Tremosa I Balcells (ALDE) на Комисията. Несъответствия относно прилагането на Директива 2007/23/EО