MEDIA PLUS – Development, Distribution a Promotion (2001 – 2006) — Oznámení o výzvě k předkládání žádostí INFSO-MEDIA/06/2005 — Provádění programu na podporu vývoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl — Opatření na podporu propagace a přístupu na trh: — Audiovizuální festivaly