Писмен въпрос E-009629/11 Bairbre de Brún (GUE/NGL) до Комисията. Нова класификация на пепелта от инсинератори