Писмен въпрос E-004426/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Тенденции, отразявани от гръцките икономически показатели