Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV) (Текст от значение за ЕИП)