Писмен въпрос E-011290/11 Arlene McCarthy (S&D) и Linda McAvan (S&D) до Комисията. Алергични реакции към парафенилендиамина (PPD) в боите за коса