Писмен въпрос E-003712/11 Sergio Berlato (PPE) до Комисията. Кърма от генетично модифицирани крави в китайски лаборатории