Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Известие, публикувано съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)