Pisno vprašanje E-5961/09 vlagata Ádám Kósa in Csaba Őry (PPE) za Komisijo. Nadomestila plač za invalidne osebe (uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008) in politika rehabilitacije