Дело T-440/09: Определение на Общия съд от 4 юни 2012 г. — Azienda Agricola Bracesco/Комисия ( „Извъндоговорна отговорност — Земеделие — Птичи грип — Извънредни мерки за оказване на подкрепа на пазара в секторите на яйцата и птичето месо — Невключване на пъдпъдъците сред видовете, които дават право на получаване на компенсация — Равно третиране и недопускане на дискриминация — Липса на причинно-следствена връзка — Иск, който явно е напълно неоснователен от правна страна“ )