Писмен въпрос E-002241/11 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Осакатяване на женски полови органи в Европа