Писмен въпрос E-005110/11 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Доклад на Европол — престъпността в Западните Балкани