Писмен въпрос E-011157/11 Morten Løkkegaard (ALDE) до Комисията. Проблем със задължителното присъединяване към кабелните мрежи в Дания