Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/987 av den 20 januari 2020 om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) nr 1254/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ventilationsenheter för bostäder (Text av betydelse för EES)