Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/987 z dne 20. januarja 2020 o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) št. 1254/2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (Besedilo velja za EGP)