Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/987 van de Commissie van 20 januari 2020 tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden (Voor de EER relevante tekst)