Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/987 tal-20 ta’ Jannar 2020 li jikkoreġi ċerti verżjonijiet tal-lingwa tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1254/2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-unitajiet ta’ ventilazzjoni residenzjali (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)