Komission delegoitu asetus (EU) 2020/987, annettu 20 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)