Писмен въпрос E-6147/10 Georgios Papastamkos (PPE) и Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията. Рекламиране по Интернет — създаване на профили на потребителите за търговски цели