Писмен въпрос E-007957/11 Roberta Angelilli (PPE) до Комисията. Най-добри практики в рамките на програмата „Дафне ІІІ“