Писмен въпрос P-011304/10 Marek Henryk Migalski (ECR) до Комисията. Избори за президент в Беларус