Sprawa C-43/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano — Włochy) — Procura della Repubblica przeciwko Assane Samb