Sag C-43/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juli 2011 — Straffesag mod Assane Samb (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Milano, Italien)