Писмен въпрос E-002707/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Издаване на „Уърлд Енерджи Аутлук“ („World Energy Outlook“) за 2010 г. на Международната агенция по енергетика