Писмен въпрос E-001969/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Албания — отказ от изказване пред анкетната комисия