Věc C-328/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát) (Itálie) dne 5. července 2010 — Enipower SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas