TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Mazák - 6. julija 2010. # Evropska komisija proti Italijanski republiki. # Neizpolnitev obveznosti države - Člena 43 ES in 49 ES - Odvetniki - Obveznost upoštevanja najvišjih tarif pri nagradi - Ovira za dostop do trga - Neobstoj. # Zadeva C-565/08. Komisija proti Italiji