Писмен въпрос E-5487/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) и проблеми с измененията, въведени с испанския кралски указ 335/2010