Писмен въпрос E-002135/11 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Премахване на длъжността на специален представител на ЕС (СПЕС) за Южен Кавказ