Asia T-516/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.6.2020 – VDV eTicket Service v. komissio ja INEA (Välityslauseke – Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horizon 2020” (2014 – 2020) – Hanke ”European Travellers Club: Account-Based Travelling across the European Union – ETC” – Tukisopimus – INEAn päätös, jolla tietyt alihankintasopimusten osalta suoritetut menot todetaan tukikelvottomiksi – Vastaajan virheellinen yksilöinti – Toimi, joka liittyy erottamattomasti sopimuksen asiayhteyteen – Luottamuksensuoja – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain oikeudellisesti selvästi täysin perusteeton)