Решение на Съда (втори състав) от 6 декември 2012 г.$