Писмен въпрос E-007324/11 Vito Bonsignore (PPE) до Комисията. Хидрогеоложки риск в Италия