RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Actualizare privind punerea în aplicare de către Kosovo* a criteriilor de referință rămase din Foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, astfel cum se prevede în al patrulea raport privind progresele înregistrate din 4 mai 2016