KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Päivitetty raportti Kosovon* edistymisestä 4. toukokuuta 2016 annetussa neljännessä edistymiskertomuksessa esitetyn, viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman jäljellä olevien arviointiperusteiden täytäntöönpanossa