KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ajakohane teave viisanõude kaotamise tegevuskava järelejäänud nõuete Kosovo-poolse rakendamise kohta,* nagu on kirjeldatud 4. mai 2016. aasta neljandas eduaruandes