ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επικαιροποίηση σχετικά με την εφαρμογή των εκκρεμών κριτηρίων αξιολόγησης του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων από το Κοσσυφοπέδιο*, όπως περιγράφεται στην τέταρτη έκθεση προόδου της 4ης Μαΐου 2016