TITJUR Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI-Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL) Решение на Общия съд (шести състав) от 12 юли 2012 г. # Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността "HYPOCHOL" - По-ранна национална фигуративна марка "HITRECHOL" - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009. # Дело T-517/10.