Írásbeli kérdés E-6220/07 előterjesztette: Christine De Veyrac (PPE-DE) a Bizottsághoz. Fogyasztói jogok