Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydané na jeho zasedání dne 18. září 2017 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.39824 – Nákladní vozidla Zpravodaj: Irsko 2020/C 216/04